Feel Real

Verslavings Coaching

"God grant me the serenity
to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can
and wisdom to know the difference."
Reinhold Niebuhr


Voelen in plaats van Verdoven
- de kracht om te kunnen zijn met wat is -

Wanneer er in je jeugd niet voldoende tegemoet is gekomen aan je natuurlijke behoefte
om een liefdevolle & veilige hechting te krijgen met je ouders of verzorgers,
ontstaat er een pijnlijke wond van gemis en als reactie daarop ontwikkel je een beschermingsmechanisme
van verdeeldheid of afgescheidenheid binnenin jezelf.
Je hebt daardoor regelmatig een gevoel van niet heel zijn, alsof je iets mist in je leven.
Vervolgens ga je naar manieren zoeken om dat gevoel van gemis 'op te vullen'
en daar raak je dan, in meer of mindere mate, aan verslaafd.

Je zou kunnen zeggen dat je verslaafd raakt aan 'doen' of 'bezig zijn', maar eigenlijk is het
verslaafd zijn aan 'opvullen'. Het is daardoor voor de meeste mensen moeilijk geworden
om een tijdje stil te zitten en niets te doen. Het opvullen wordt een noodzakelijke handeling
om te kunnen ontsnappen aan dat wat er is als er niets is, want dat niets, die leegte, is eng
en confronterend, dat kennen we niet (meer).

verslaving

Als we nadenken over het begrip 'verslaving', dan denken we meestal in eerste instantie aan alcohol & drugs of, als we
een beetje meer bekend zijn met het onderwerp, ook aan:
gokken, eten/niet eten, sex, relaties, werken en macht.
Maar al deze op het oog verschillend lijkende verslavingen
komen voort uit één en dezelfde bron, namelijk het gevoel dat je iets mist,
dat er iets niet oké is aan dat wat er nu is, zoals het nu is.

Dr. Gabor Maté (Canadese arts die gespecialiseerd is
in verslavingen), zegt hierover:
"Een verslaafde is iemand die zoveel pijn heeft geleden,
dat hij daarom iets nodig heeft om deze pijn te verzachten."

Als ervaringsdeskundige op dit gebied, weet ik waar je doorheen gaat en kan ik je daarom beter begrijpen.
Ik ben zelf namelijk aan veel verschillende dingen verslaafd geweest.

*Momenteel coach ik ook ex-verslaafden voor het "Back on Track"- project, van de Regenbooggroep.© Feel Real